Hvad koster det at lade?

Altid den billigst mulige pris

Cover image

kr. 2,37

Gns. Nortec pris pr. kWh i 2024

Men hvordan beregnes basisprisen så?

Jeres basispris afhænger af forskellige faktorer. Én ting er de aktuelle elpriser, men da prisen skal være så præcis og fair som muligt, tager vi flere parametre med i beregningen. De faktorer der påvirker basisprisen er:

Antallet af ladestandere

Det, der påvirker ladeprisen mest, er antallet af udtag på ladepladsen. Det er selvsagt ret afgørende, om investeringen skal finansieres af to eller 12 ladeudtag.

Typen af ladestandere

Når vi taler om ladestander-typer, omfatter det alt fra antal udtag til ladestanderens størrelse, ladeeffekt og software. Investeringen varierer, alt efter hvilken type I vælger. Det vil igen påvirke basisprisen på en opladning.

Antallet af daglige opladninger

Jo oftere der lades på ladestanderne, jo billigere bliver det at lade. Ganske enkelt.

Kontraktlængde

Jo længere kontraktperiode, jo billigere basispris. Det skyldes, at vi kan fordele investeringen over en længere periode.

Grave- og installationsarbejde

Hvis Nortec skal investere i grave- og installationsarbejdet, giver det samlet set en større investering, og basisprisen vil derfor blive højere.