Persondatapolitik

Senest opdateret den 14. maj 2024.

Version 1.

Introduktion

Hos Nortec A/S (”Nortec” eller ”os/vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på som indsamles og behandles, når du besøger vores hjemmeside www.nortec.dk.

Dataansvarlige

Websitet ejes og publiceres af:

Nortec A/S

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

Cvr. 19992306

Telefon: 70 256 256

Email: [email protected]

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser.
 • Behandling og besvarelse af henvendelser vedrørende salg, support eller service.
 • Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring.
 • Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at forbedre og udvikle vores hjemmesider, tjenester og produkter.
 • Deling af oplysninger om din bruger til brug for målretning af annoncering på digitale medier, som f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo mv.
 • Tilmelding til nyhedsbrev.
 • Deltagelse i konkurrencer og andre events.
 • Behandling af opfordrede og uopfordrede jobansøgninger.

Bemærk, vi behandler ikke oplysninger om din bruger for målretning af annoncering på digitale medier, medmindre du har givet eksplicit samtykke herom. Ligeledes tilmelder vi dig ikke til nyhedsbrev, konkurrencer eller andre events uden dit eksplicitte samtykke herom.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt, fx hvis vi indgår en aftale med dig eller du opnår ansættelse hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelser og lave undersøgelser, føre statistik mm. (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmesider, tjenester og produkter (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Din digitale adfærd fra din brug af notrec.dk.
 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).
 • Personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af formularer på nortec.dk, herunder bl.a. navn, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Visse personoplysninger kan også blive indsamlet via cookies, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, hvis du har givet tilladelse hertil. Vi henviser til vores cookiepolitik.

Kategorier af modtagere

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT-leverandører som led i drift og support.
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, fx hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politik, domstole, advokat og revisor.

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Du kan læse mere om overførselsgrundlagene i Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser her.

Meta Platforms, Inc

 • Herunder Facebook og Instagram: Har hovedsæde i USA. Overførselsgrundlaget er som følger: Meta Platforms, Inc. – Standardkontraktbestemmer (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46).

Google, Inc.

 • Herunder YouTube: Har hovedsæde i USA. Overførselsgrundlager er som følger: Google, Inc. – Standardkontraktbestemmer (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46).

Microsoft Corporation

 • Herunder LinkedIn: Har hovedsæde i USA. Overførselsgrundlaget er som følger: Microsoft Corporation – Standardkontraktbestemmer (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46).

Zendesk Inc.

 • Har hovedsæde i USA. Overførselsgrundlaget er som følger: Zendesk Inc. – Standardkontraktbestemmer (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46).

ContentSquare LTD.

 • Herunder Hotjar: Har hovedsæde i UK. Overførselsgrundlaget er som følger: ContentSquare LTD. – Standardkontraktbestemmer (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46).

Opbevaring af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Læs mere om formål samt opbevaring i vores cookiepolitik.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår i afsnittet ”Formålene med behandlingen af dine personoplysninger” ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Du kan framelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet.

Du kan også skrive til os på [email protected] eller tlf. 70 256 256.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet ”Dataansvarlige” ovenfor. I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder bedes du venligst forsyne os med fyldestgørende information – navn og e-mailadresse - så vi kan håndtere din anmodning og identificere dig. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden én måned.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rette)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du er også velkommen til at kontakte os på [email protected] eller anlægge sag ved en almindelig domstol. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: [email protected]

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personligoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personligoplysninger samt andre relevante politikker.

Brug af sociale medier

Vi anvender sociale medier som led i vores almindelige branding af Nortec. Vi anvender følgende sociale medier; Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og Vimeo.

Du vil kunne komme i kontakt med os via disse sociale medier, og vi vil i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser behandle dine personoplysninger i det omfang, de indgår i din henvendelse. Alt afhængigt af din adfærd på vores sider på sociale medier, kan vi og det sociale medie foretage en indsamling af følgende oplysninger om dig, når du besøger Nortecs sider:

 • Om du ”følger” Nortecs sider.
 • Kommentarer som du efterlader på Nortecs sider samt de kommenterer du tagger Nortec i.
 • At du har besøgt Nortecs sider.

Ændringer af denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik - på baggrund af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og for at forbedre hjemmesiden.