Prisregulering

Cover image

Prisregulering

Priserne i dit vaskeri reguleres årligt i januar måned efter nettoprisindekset. Nettoprisindekset udgives af Danmarks Statistik.

Du kan læse mere om nettoprisindekset her: Danmarks Statistik Nettoprisindeks

Har du spørgsmål vedr. priserne i dit vaskeri er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 76 43 70 06.