Hvad koster det?

Flere faktorer der spiller ind, når vi udregner vaske- og tørrepriser for et fællesvaskeri. Én ting er de aktuelle vaskepriser, men da prisen være så præcis og fair som mulig, tager vi flere parametre med i beregningen.

Her kan du læse mere om, hvordan vi udregner vaskeprisen:

Faktorer der påvirker prisen

Cover image

Antallet af maskiner

Det, der påvirker startpriserne i vaskeriet mest, er antallet af maskiner pr. vaskeri. Det er selvsagt ret afgørende, om investeringen skal finansieres via fem eller 50 maskiner.

Cover image

Typen af maskiner

Når vi taler om maskintyper, omfatter det alt fra forsyningsmetode og udluftning (fx kondens eller aftræk), til maskinens størrelse og software. Investeringen varierer, alt efter hvilken type I vælger. Dette vil igen påvirke startprisen på en vask i jeres vaskeri.

Cover image

Antallet af daglige vaske

Jo oftere maskinerne kører til daglig, jo billigere bliver det at vaske. Ganske enkelt.

Cover image

Kontraktlængde

Jo længere kontraktperiode, jo billigere vaskepris. Det skyldes, at vi kan fordele investeringen over en længere periode. I kan vælge kontrakter mellem 10 og 15 år.

Cover image

Ansvar for el og vand

En faktor, der påvirker vaske- og tørreprisen, er, om Nortec står for forsyning og håndtering af vand og el til vaskeriet. I kan opnå reduktion i afgifter og dermed en billigere startpris, hvis I udliciterer denne del til os.

Kontrakttype

Vi laver aldrig standardløsninger. Det betyder også, at vi har en del forskellige kontrakttyper. Visse kontrakttyper kan påvirke priserne i vaskeriet, da finansieringsmåden varierer.

Cover image

Vaskemidler

Det bliver dyrere at vaske, hvis der skal indregnes vaske- og skyllemidler. Vi anbefaler det dog af den simple grund, at vaskeresultatet og hygiejnen i vaskeriet bliver markant bedre.

Et eksempel, tak!

Vi har lavet et eksempel, så du kan få en fornemmelse af startprisen. På det fiktive vaskeri på Nortecvej 88 har vi taget udgangspunkt i:

2 stk.

SW7 vaskemaskiner

1 stk.

ST11 tørretumbler

1 stk.

FlexTouch betalingssystem

3 start/dag/maskine

Kunden betaler strøm og vand

Kontraktlængde på 15 år

Brugerne betaler via huslejen

Ny doseringsaftale m. vaskemidler

Eksempel på vaskepris

kr. 12/start

Eksempel på tørrepris

kr. 10/start